Welcome to Scandic Pharmacy. We provide Medical products

Filter by price

Forskning kemikalier – Uttrycket ”Exploration Synthetics” (forskningssyntetiska substanser) anspelar på olika substanser som vanligtvis skapas vid klinisk undersökning eller som biverkning. Den fyller i som en icke-exklusiv term för nya ämnen vars effekter hittills knappt har undersökts.

I denna specifika situation är syntetiska forskningsföreningar antingen ämnen vars subatomära utformning liknar befintliga (illegaliserade) ämnen eller ämnen med helt nya substansstrukturer vars effekter liknar befintliga (illegaliserade) droger.

product_img1
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
product_img1
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
product_img1
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Tioaceton

1,100.00
Add to Wishlist
Add to Wishlist
product_img1
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Dimetylkadmium

1,900.009,200.00
Add to Wishlist
Add to Wishlist
product_img1
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Azidoazide Azide

580.009,990.00
Add to Wishlist
Add to Wishlist
product_img1
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Diméthylmercure

870.001,470.00
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Öppna chatt
Välkommen till scandic pharmacy
Hej 👋
Kan vi hjälpa dig?